Polityka prywatności

/Polityka prywatności
Polityka prywatności2018-08-15T09:40:37+00:00

Kim jesteśmy

Właścicielem serwisu https://morawska.com.pl/ jest Monika Morawska Biuro Rachunkowe z siedzibą w Krakowie przy Ul. Ks. Adolfa Zagrodzkiego 5 Lok. 22, 30-427, NIP 9481687793, REGON: 356767533

Jakie dane osobowe zbieramy

1. Gdy użytkownik otwiera i/lub używa naszego Serwisu – za pomocą Google Analytics oraz Facebook Pixel- gromadzimy następujące dane:

  • rodzaj przeglądarki
  • odwiedzone podstrony w naszej witrynie
  • system operacyjny
  • adres IP lub skrócony adres IP
  • zachowanie użytkownika (klikanie, czas trwania sesji itp.)

Informacje te są gromadzone i wykorzystywane w sposób zanonimizowany lub spseudonimizowany, a przesył danych odbywa się w sposób zaszyfrowany (poprzez https).

2. Gdy użytkownik prześle e-mail na adres podany w Serwisie gromadzimy jego adres e-mail oraz ewentualnie informacje, jakim zakresem usług zainteresowany jest użytkownik. Dane te przechowywane są tak długo, jak długo użytkownik może wyrazić zainteresowanie usługami Monika Morawska Biuro Rachunkowe.

3. Gdy użytkownik pozostawi komentarz w Serwisie zbieramy dany podane w formularzu komentarza, a także jego adres IP oraz ciąg agenta użytkownika przeglądarki, aby zwalczać spam. Zanonimizowany ciąg, który tworzony jest na podstawie adresu email (zwany hashem) może zostać przekazany do aplikacji Gravatar, by upewnić się czy korzysta z niej użytkownik. Polityka prywatności Gravat znajduje się pod adresem: https://automattic.com/privacy/ Po akceptacji komentarza, zdjęcie profilowe użytkownika staje się widoczne publicznie przy komentarzu.

Także każdym wypadku przesył danych odbywa się w sposób zaszyfrowany (poprzez https).

W jakim celu zbieramy dane osobowe

Dane zbierane są, aby:

  • świadczyć usługi i oferować produkty
  • przestrzegać przepisów prawa
  • prowadzić działania analityczne oraz aby doskonalić nasz Serwis
  • umożliwiać kontakt w formularzach kontaktowych
  • realizować zamówienia

Profilowanie

Za pomocą Google Analytics i Facebook Pixel gromadzimy zanonimizowane i zagregowane dane w celu stworzenia sprofilowanych grup odbiorców reklam internetowych.
Celem tych działań jest prezentacja oferty firmy Monika Morawska Biuro Rachunkowe osobom, które z większym prawdopodobieństwem mogą być zainteresowane usługami Firmy.

Użytkownicy, którzy nie życzą sobie, aby zbierano o nich takie dane znajdą niezbędne informacje w Polityce cookies Serwisu.

Komu są przekazywane dane osobowe

Dane osobowe użytkowników Serwisu – takie jakie adres email oraz korespondencja e-mail – przechowywane są na serwerach firmy H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, NIP: 7822622168, REGON: 364261632, KRS: 0000612359
Usługa odbywa się zgodnie z Regulaminem dostępnym pod adresem https://futurehost.pl/regulamin

W sposób zanonimizowany dane osobowe przekazywane są także, w celach statystycznych i analitycznych, do Google Inc. poprzez usługę Google Analytics, do Facebook Inc. poprzez usługę Facebook Pixel.

Kiedy dane osobowe są usuwane

Dane zgromadzone przez usługę Google Analytics usuwane są automatycznie po 50 miesiącach.

Dane zgromadzone poprzez formularz kontaktowy usuwane są, gdy cel, dla którego zostały zgromadzone, stanie się nieaktualny, np. dane zgromadzone do realizacji umowy.

Dane zgromadzone poprzez funkcję komentarzy w Serwisie są gromadzone bezterminowo.

Jakie prawa w zakresie danych osobowych mają użytkownicy Serwisu

Jeśli użytkownik zostawi komentarz w Serwisie, może zażądać otrzymania wyeksportowanego pliku z jego danymi osobowymi.

Jeśli użytkownik skontaktował się z Firmą pisząc e-mail może w każdej chwili zażądać usunięcia pozostawionych danych.

Prośba o usunięcie lub eksport danych musi zostać sformułowana drogą e-mail i wykonana zostanie bez zbędnej zwłoki.

Jak chronimy dane osobowe

Dane osobowe gromadzone są i wykorzystywane w sposób zanonimizowany lub spseudonimizowany, a przesył danych odbywa się w sposób zaszyfrowany (poprzez https).

Dane przechowywane są w firmach, które zapewniają bezpieczeństwo danych.

Dane kontaktowe

W każdej z wymienionych tutaj spraw można kontaktować się z właścicielem Serwisu poprzez e-mail biuro@morawska.com.pl