Koniec roku to dla wielu przedsiębiorców czas, gdy muszą przeprowadzić remanent. Zadanie to jest bardzo ważne przede wszystkim dlatego, że jest jednym z podstawowych elementów pozwalających rozliczyć stan magazynowy. Zgodnie z przepisami przeprowadzić go musi każdy, kto rozlicza się na podstawie Księgi Przychodów i Rozchodów. Jednak nie wszystko podlega temu obowiązkowi. Które materiały na pewno muszą znaleźć się w corocznym wykazie?

Towary handlowe ? czyli produkty, które sprzedawane są np. w sklepach, magazynowane itp. Do tej kategorii zalicza się wszystkie towary w stanie nieprzetworzonym.

Materiały podstawowe ? czyli wszystkie te, które po przejściu przez proces produkcji stają się elementem gotowego produktu. Zaliczamy do nich również materiały ściśle połączone z samym produktem, czyli np. opakowania, butelki, elementy stanowiące część składową (np. montażową) oraz opakowania wysyłkowe wielorazowego użytku (transportery, palety etc.) jeśli nie są wciągnięte na listę środków trwałych.

Materiały pomocnicze ? czyli elementy, które nie są materiałami podstawowymi, lecz używa się ich w procesie produkcji (i np. oddają gotowemu materiałowi swoje właściwości).

Wyroby gotowe ? czyli produkty tworzone samodzielnie, ale tylko te, których proces produkcji został zakończony.

Braki ? wyroby własnej produkcji, jednak nieodpowiadające wymaganiom technicznym stawianym w specyfikacji. Pod tym pojęciem kryją się również produkty, które doznały w czasie transportu lub magazynowania uszkodzeń, lub zostały zniszczone tracąc częściowo swoją pierwotna wartość.

Odpady ? materiały, które w procesie produkcji (albo uszkodzenia/zniszczenia) straciły zupełnie swoją wartość użytkową.

fot: The LEAF Project, flickr CC