Prowadzenie firmy to przede wszystkim dużo pracy związanej z pilnowaniem wielu ważnych terminów. Nie tylko płatności faktur, czy też pensji dla pracowników, lecz przede wszystkim należności do ZUS-u, oraz Urzędu Skarbowego.

O datach tych ostatnich powinniśmy pamiętać przede wszystkim, bowiem nieuregulowanie w terminie tych płatności może nieść ze sobą duże konsekwencje. Od konieczności tłumaczenia się przed urzędnikami (co bywa dość stresujące), po wysokie mandaty, które mogą mieć negatywny wpływ na płynność finansową przedsiębiorstwa.

Z tego też powodu dobrze jest zaznajomić się dokładnie z kalendarzem przedsiębiorcy, aby wiedzieć, kiedy jesteśmy zobowiązani uregulować wszelkie należności względem Urzędu Skarbowego i ZUS-u. Pozwoli to wpisać do naszych biznesowych terminarzy konkretne zadania do wykonania i zapewni wygodne pilnowanie terminów. Co wpływa pozytywnie na jakość pracy i umożliwia znacznie lepszy rozwój biznesu.

ZUS:

  • do 10 dnia miesiąca musimy odprowadzić składki, jeśli nie zatrudniamy żadnych pracowników,
  • do 15 dnia miesiąca musimy odprowadzić składki za siebie oraz pracowników jeśli ich zatrudniamy.

Urząd Skarbowy:

  • do 7 dnia każdego miesiąca rozliczamy się z Urzędem Skarbowym, jeśli korzystamy z karty podatkowej,
  • do 15 dnia każdego miesiąca (lub 25 w wersji elektronicznej) rozliczamy VAT UE (jeśli rozliczamy się w cyklu kwartalnym, robimy to do 15/25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału),
  • do 20 dnia każdego miesiąca opłacamy zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych,
  • do 20 dnia każdego miesiąca wpłacamy zaliczkę na podatek dochodowy od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych,
  • do 25 dnia każdego miesiąca rozliczamy podatek VAT oraz składamy formularz VAT-7 (w przypadku gdy VAT płacimy co kwartał, rozliczamy się do 25 dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale).

Mając tak wyszczególnione terminy opłat, z pewnością będziemy w stanie znacznie lepiej poradzić sobie z ich nieprzekraczaniem. Dzięki czemu prowadzenie i rozwijanie firmy stanie się z pewnością ciekawsze i znacznie mniej stresogenne.